ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów 41 200-35-00 biuro@wodociagipinczowskie.net

Taryfy

Dodane przez: Przemysław Rasała Data dodania: 2023-02-20

Zgodnie z decyzją KR.RZT.70.36.2023

Taryfa obowiązująca od 18.05.2023 r. do 17.05.2026 r.
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1Grupa ICena w zł za 1 m3 dostarczonej wody4,064,074,13
Gospodarstwa domowe: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowychopłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc3,954,004,20
2Grupa IICena w zł za 1 m3 dostarczonej wody4,064,074,13
Użyteczność publiczna: do tej grupy zalicza się jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja, urzędy państwowe, więziennictwo i inni)opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc3,954,004,20
3Grupa IIICena w zł za 1 m3 dostarczonej wody4,704,764,83
Działalność gospodarcza: do tej grupy zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznychopłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc3,954,004,20
4Grupa IVCena w zł za 1 m3 dostarczonej wody4,704,764,83
Pozostali odbiorcy z przeznaczeniem na inne cele niż wymienione w grupie 1,2,3 i 5 (działki budowlane, uzytkownicy ogródków działkowych)opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc3,954,004,20
5Grupa VCena w zł za 1 m3 dostarczonej wody4,134,154,18
Woda na cele p.poż.: do tej grupy zaliczamy odbiorców pobierających wodę z hydrantów ulicznych, wykorzystywaną do celów przeciwpożarowychopłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc3,954,004,20

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówCena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1Grupa I
Cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków6,516,616,92
Gospodarstwa domowe: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców korzystających z sieci kanalizacyjnej wykorzystywanej w ramach gospodarstw domowych /ścieki bytowe/opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc0,000,000,00
2Grupa II
Cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków6,516,616,92
Odbiorcy pozostali: pozostałe ścieki niebędące ściekami bytowymiopłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc0,000,000,00

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT

Ponadto informujemy, że dla mieszkańców Gminy Pińczów przyznana jest dopłata w wysokości 0,70 zł brutto do 1 m3 ścieków, która obowiązuje do 31.12.2024 roku, zgodnie z uchwałą Nr LX/660/2023 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z decyzją KR.RZT.70.2.2022

Taryfa obowiązująca od 01.03.2022 r. do 28.02.2025 r.
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1Grupa ICena w zł za 1 m3 dostarczonej wody4,03
4,04
4,04
Gospodarstwa domowe: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowychopłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc3,953,953,95
2Grupa IICena w zł za 1 m3 dostarczonej wody4,034,044,04
Użyteczność publiczna: do tej grupy zalicza się jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja, urzędy państwowe, więziennictwo i inni)opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc3,953,953,95
3Grupa IIICena w zł za 1 m3 dostarczonej wody4,684,684,68
Działalność gospodarcza: do tej grupy zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznychopłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc3,953,953,95
4Grupa IVCena w zł za 1 m3 dostarczonej wody4,684,684,68
Pozostali odbiorcy z przeznaczeniem na inne cele niż wymienione w grupie 1,2,3 i 5 (działki budowlane, uzytkownicy ogródków działkowych)opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc3,953,953,95
5Grupa VCena w zł za 1 m3 dostarczonej wody4,124,134,14
Woda na cele p.poż.: do tej grupy zaliczamy odbiorców pobierających wodę z hydrantów ulicznych, wykorzystywaną do celów przeciwpożarowychopłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc0,000,000,00

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówCena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1Grupa I
Gospodarstwa domowe: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców korzystających z sieci kanalizacyjnej wykorzystywanej w ramach gospodarstw domowych /ścieki bytowe/
Cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków5,925,925,92
2Grupa II
Odbiorcy pozostali: pozostałe ścieki niebędące ściekami bytowymi
Cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków5,925,925,92

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT

22.02.2022 r

Kontakt

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów

biuro@wodociagipinczowskie.net

41 200-35-00

© 2024 Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.

Skip to content