ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów 41 357-55-46 biuro@wodociagipinczowskie.net

Kontakt

Dodane przez: Tomasz Data dodania: 2022-11-09

Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o.

ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów

Sekretariat – centrala telefoniczna: tel/fax (41) 357-55-46

email: biuro@wodociagipinczowskie.net


Dyżurny oczyszczalni: (41) 357-20-33, kom. 605-836-313


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pińczowie (PSZOK)

ul. Republiki Pińczowskiej 10, tel.: 603-053-786


Pracownicy do kontaktu w sprawach związanych z dostawą wody:

L.p.Nazwisko i imięTelefon komórkowy
1Woźniak Zdzisław739-417-877
2Woźniak Piotr607-107-270
3Wilk Andrzej691-280-312

Pojazd specjalny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji (WUKO):

Zdzisław Woźniak – tel. 739-417-877


Wykaz wewnętrznych numerów telefonów:

DziałNr wew.
Dział Techniczny
Dyrektor Działu Technicznego
14
Dział Techniczno-Komunalny
Kierownik Działu Techniczno-Komunalnego
15
Dział Techniczny/Laboratorium
Kierownik Oczyszczalni Ścieków, Technologii i Ochrony Środowiska
17
Dział Techniczny/Laboratorium
Z-ca Kierownika Oczyszczalni Ścieków
20
Dział Energetyczny/Magazyn techniczny
Główny Energetyk
16
Dział Kadr i Administracji
Kierownik Działu Kadr i Administracji
23
Dział Kadr i Administracji
Pracownik ds. administracji (gospodarka odpadami komunalnymi)
25
Dział Księgowości
Główny Księgowy
22
Dział Księgowości
Księgowa (gospodarka odpadami komunalnymi)
21
Dział Księgowości
Inspektor ds. Zbytu i Windykacji
19

Kontakt

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów

biuro@wodociagipinczowskie.net

41 357-55-46

© 2023 Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.

Skip to content