ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów 41 357-55-46 biuro@wodociagipinczowskie.net

Fundusze unijne

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów
2017-04-20
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów

Projekt ten współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska,…

Czytaj więcej

Kontakt

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów

biuro@wodociagipinczowskie.net

41 357-55-46

© 2023 Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.

Skip to content