ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów 41 200-35-00 biuro@wodociagipinczowskie.net

Uchwała NR XXVII/228/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016 r.  w sprawie przyznania dopłat do taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Kontakt

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów

biuro@wodociagipinczowskie.net

41 200-35-00

© 2024 Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.

Skip to content