ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów 41 200-35-00 biuro@wodociagipinczowskie.net

Pojazdy do sprzedania 2022

Dodane przez: Tomasz Data dodania: 2022-05-04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

na

  1. Sprzedaż ładowarki UN053 rok produkcji 1989
  2. Sprzedaż samochodu ciężarowego FSC STAR 1142 rok produkcji 1996 „BRAMOWIEC”
  3. Sprzedaż koparko-ładowarki Ostrówek rok produkcji 1982

Pracownicy uprawnieni do kontaktów z Oferentami:

Zdzisław Chrobot oraz Krzysztof Dutkiewicz

tel. (041) 357-55-46 w godz. 730 – 1430

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

Oferty oceniane będą w następujący sposób:

– cena – 100 %

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego „Wodociągi Pińczowskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pińczowie

ul. Batalionów Chłopskich 160,

28-400 Pińczów, sekretariat pokój nr 7.

Cena wywoławcza:

  1. Ładowarka UN053- 10 500,00 zł brutto
  2. Samochód ciężarowy FSC STAR 1142 – 5000,00 zł brutto
  3. Koparko-ładowarka Ostrówek – 4700,00 zł brutto

Termin składania ofert upływa w dniu 13.05.2022 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Sprzedającego w dniu 13.05.2022r. o godz. 1030 w pokoju nr 5.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Kontakt

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów

biuro@wodociagipinczowskie.net

41 200-35-00

© 2024 Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.

Skip to content