ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów 41 200-35-00 biuro@wodociagipinczowskie.net

OGŁOSZENIE

Dodane przez: Patrycja Wołowiec Data dodania: 2024-03-12

„Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. zapraszają do współpracy rolników chętnych do zagospodarowania na swych działkach ustabilizowanych odwodnionych osadów ściekowych – doskonały zamiennik dla nawozów mineralnych.

Mając na uwadze główne wytyczne, działki powinny znajdować się m.in.:

  • w miejscu bez żadnej strefy ochrony przyrody – dopuszczalne są jedynie: Nadnidziański Park Krajobrazowy, Dolina Nidy – Natura 2000, Ostoja Nidziańska- Natura 2000
  • przynajmniej 100 m od zabudowań i ujęć wody
  • przynajmniej 50 m od cieków wodnych
  • najlepiej w powiecie pińczowskim

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt osobiście w pokoju nr 3 lub pod numerem telefonu 41 200 35 62, 697 887 238.

Kontakt

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów

biuro@wodociagipinczowskie.net

41 200-35-00

© 2024 Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.

Skip to content