ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów 41 200-35-00 biuro@wodociagipinczowskie.net

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (na okres 3 lat) na terenie gminy Pińczów

Kontakt

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów

biuro@wodociagipinczowskie.net

41 200-35-00

© 2024 Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.

Skip to content