ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów 41 200-35-00 biuro@wodociagipinczowskie.net

Informacja o zmianie taryf

Dodane przez: Przemysław Rasała Data dodania: 2023-05-14
      Zarząd Spółki „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o. o. w Pińczowie informuje, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków 
nr KR.RZT.70.36.2023 z dnia 04 maja 2023r. została zatwierdzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nowe stawki opłat zostaną wprowadzone do rozliczeń za wodę i ścieki od dnia 18.05.2023r.


Kontakt

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów

biuro@wodociagipinczowskie.net

41 200-35-00

© 2024 Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.

Skip to content