ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów 41 200-35-00 biuro@wodociagipinczowskie.net

Aneks nr 1 z dnia 18.10.2019 r. do Uchwały nr 1/12/2018 Zarządu Spółki „Wodociągi Pińczowskie” Spółka z o.o. z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmiany stawek opłaty eksploatacyjnej za korzystanie z obiektów i urządzeń zlokalizowanych na targowiskach oraz innych usług świadczonych przez prowadzącego targowiska w Pińczowie

Kontakt

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów

biuro@wodociagipinczowskie.net

41 200-35-00

© 2024 Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.

Skip to content