O Projekcie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 Tytuł projektu:  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów

Wartość projektu: 26 335 442,28 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 13 403 174,51 zł 

Realizowany projekt będzie się składał z następujących zadań:

Zadanie 1 – Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Pińczowie do wydajności Qśrd=3000 m3/dob;

Zadanie 2 – Wykonanie studni awaryjnej na terenie ujęcia wody OC Grodzisko w Pińczowie;

Zadanie 3 – Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Pińczowie o łącznej długości 448 mb;

Zadanie 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Pińczowie – ul. Żwirki i Wigury o łącznej długości 131 mb;

Zadanie 5 – Stworzenie komputerowego systemu informacji geodezyjnej służącego do zbierania, przechowywania i przetwarzania danych, które mają odniesienie w przestrzeni (GIS).

Podstawowe cele realizacji inwestycji:

·        poprawa stanu środowiska naturalnego;

·        poprawa warunków życia mieszkańców miasta;

·        rozwój turystyki oraz usług, wzrost znaczenia miasta w regionie.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy poziomem skanalizowania na terenie aglomeracji oraz poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby poprzez dostosowanie jakości ścieków odprowadzanych do środowiska oraz zwiększenie liczby osób podłączonych do ulepszonego systemu oczyszczania ścieków  komunalnych.

      Dotychczas zostały zrealizowane 3 zadania:  

    - wykonano studnię awaryjną na terenie ujęcia wody OC Grodzisko w Pińczowie,

    - wykonano sieć wodociągową przy ul. Leśnej w Pińczowie o łącznej długości 448 mb. 

-   - wybudowano kanalizację sanitarną w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury o łącznej długości 131 mb.


Bieżąca realizacja 

Zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni obejmie:

        I.            Budowę:

§  budynku stacji krat, separacji skratek i piasku, zespolonego z piaskownikami podłużnymi napowietrzanymi wraz z instalacją dezodoryzacji powietrza,

§  komór defosfatacji (szt. 2).

      II.            Przebudowę obiektów powstałych w wyniku adaptacji istniejących urządzeń:

§  zbiornik retencyjny, uśredniający – wykonany zostanie na bazie drugiego zespołu istniejących osadników Imhoffa;

§  komory tlenowej stabilizacji osadu (szt. 2) – wykonane zostaną na bazie istniejących otwartych basenów fermentacyjnych.

    III.            Remont poniższych obiektów:

§  punktu zlewnego ścieków dowożonych taborem ascenizacyjnym;

§  pompowni głównej ścieków (1°),

§  osadników wstępnych – pierwszy zespół osadników Imhoffa,

§  komór denitryfikacji (szt. 2),

§  komór nitryfikacji (szt. 2) – przebudowa kosmetyczna istniejących komór nitryfikacji,

§  osadników wtórnych radialnych (szt. 2),

§  punktów dozowania koagulantu PIX/PAX,

§  złoża biologicznego – czynnego (szt. 1) wraz z osadnikiem o przepływie pionowym (funkcja awaryjna),

§  pompowni ścieków (2°) przy złożach biologicznych (funkcja awaryjna),

§  budynku stacji mechanicznego odwadniania osadów,

§  wiaty składu osadu odwodnionego.

    IV.            Rozbiórkę (likwidację) następujących obiektów:

§  istniejących piaskowników wraz z kratami,

§  istniejącego, nieczynnego złoża biologicznego (szt. 1),

§  istniejącego, nieczynnego budynku z oddzielaczem części pływających z osadników Imhoffa,

§  istniejącego, nieczynnego budynku transformatora.

      V.            Ograniczenie emisji zapachowej na obiektach najbardziej uciążliwych następującymi rozwiązaniami:

§  punkt zlewny ścieków dowożonych taborem ascenizacyjnym – rozwiązanie kosmetyczne stanowiska podjazdu taboru ascenizacyjnego, które zmniejszy uciążliwość zapachową,

§  budynek stacji krat, separacji skratek i piasku – dezodoryzacja powietrza wentylowanego na biofiltrach; zabudowa piaskowników przykryciem,

§  pompownia główna ścieków (1°) – uciążliwość zapachowa zmniejszy się poprzez charakter bezskratkowy pompowni, wprowadzenie procesów świeżowodnych w oczyszczalni i przykrycie części otwartej zbiornika czerpalnego płytą żelbetową,

§  osadniki wstępne Imhoffa – zabudowa przykryciem,

§  zbiornik retencyjny – przykrycie zbiornika płyta żelbetową,

§  komory defosfatacji biologicznej – przykrycie zbiorników płytami żelbetowymi,

§  komory tlenowej stabilizacji osadu – uciążliwość zapachowa osadu znacznie zmniejszy się poprzez wprowadzenie pełnej stabilizacji tlenowej osadu,

§  budynek stacji mechanicznego odwadniania osadów – uciążliwość zapachowa osadu zmniejszy się poprzez pełną stabilizację tlenowa osadu i higienizację osadu wapnem,

§  magazyn osadu odwodnionego – uciążliwość zapachowa osadu zmniejszy się poprzez pełną stabilizację tlenową osadu i higienizację osadu wapnem.

 


Kalendarium:

 

20.04.2017 - W dniu 20 kwietnia 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana 

umowa między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz Wodociągami Pińczowskimi na realizację zadania pn.

 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów”.

 Umowę podpisali ze strony NFOŚiGW Prezes Zarządu p. Kazimierz Kujda

 oraz Pełnomocnik, p.o. Głównego Księgowego p. Janusz Topolski,

 a Wodociągi Pińczowskie reprezentowali Prezes Zarządu p. Andrzej Głogowiec

 oraz Prokurent p. Zdzisław Chrobot.12.05.2017 – zamieszczono na stronie internetowej zaproszenie do składania
ofert na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych; 23.05.2017 – odbyło
się otwarcie ofert na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych.
Do siedziby firmy wpłynęła tylko jedna oferta; 24.05.2017 – w dniu 24 maj 2017
podpisano umowę na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych.
Zamówienie odebrano protokołem odbioru z dnia 14.06.2017r.

06.07.2017 – ogłoszono przetarg na „Nadzór inwestorski nad inwestycją
rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Pińczowie”; 14.07.2017
odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta; 17.07.2017 – unieważniono
postępowanie przetargowe; 20.07.2017 – ogłoszono II przetarg na „Nadzór
inwestorski nad inwestycją rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków
w Pińczowie”; 7.08.2017 - odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta;
12.09.2017 – 12 września 2017 zawarto umowę na „Nadzór inwestorski nad
inwestycją rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków
w Pińczowie”
o wartości 325 827,00 zł brutto.

05.12.2017 – ogłoszono przetarg na „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Pińczowie”;
10.01.2018 – odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęło 6 ofert; 18.01.2018 – unieważniono
postępowanie przetargowe; 19.01.2018 – ogłoszono II przetarg na „Rozbudowę i przebudowę
oczyszczalni ścieków w Pińczowie”; 05.02.2018 – odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły 3 oferty;
12.03.2018 – 12 marca 2018 zawarto umowę na „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni
ścieków w Pińczowie” o wartości 23 839 000,00 zł.

09.04.2018 – ogłoszono przetarg na „Wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji oraz zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną”.
19.04.2018 – odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła 1 oferta. 14.05.2018  – 14 maja 2018 zawarto umowę na
„Wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji oraz zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną” o wartości 257 439,00 zł.

 

Informacja  

 Ulotka promocyjna wrzesień 2017

Promocja

http://pinczow.com.pl/aktualnosci/wpis/oczyszczalnia-sciekow-w-pinczowie-bedzie-modernizowana

http://pinczow.com/2017/04/21/oczyszczalnia-sciekow-pinczowie-bedzie-modernizowana/

https://kielce.tvp.pl/30191522/pinczow-stawia-na-ekologie-i-nowoczesnosc

http://www.tvswietokrzyska.pl/pinczow/wiadomosci/pinczow/item/21947-oczyszczalnia-sciekow-w-pinczowie-bedzie-modernizowana.html

http://www.tvswietokrzyska.pl/pinczow/wiadomosci/pinczow/item/22203-oczyszczalnia-sciekow-zostanie-zmodernizowana.html

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/a/oczyszczalnia-sciekow-w-pinczowie-do-modernizacji-podpisano-umowe-na-prawie-24-miliony-zlotych,13023109/

http://pinczow.com.pl/aktualnosci/wpis/bedzie-przebudowa-oczyszczalni-w-pinczowie

https://pinczow.com/2018/03/19/bedzie-przebudowa-oczyszczalni-pinczowie/

http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-pinczowski/item/26334-powstanie-ekologiczna-oczyszczalnia-sciekow-w-pinczowie.html

 Zgłaszanie nieprawidłowości

Dbając o etyczny, jawny i przejrzysty sposób realizacji projektu, Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura
i Środowisko stworzyła i udostępniła specjalne narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zgłoszenia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć można dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza lub przesłać na adres mailowy dostępny pod linkiem:

·         www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów
tel/fax: (41) 357-55-46
email: biuro@wodociagipinczowskie.net
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.