O Projekcie

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów

Projekt ten współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość projektu: 26 919 471,59 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 12 880 215,91 zł

Wydatki kwalifikowalne: 15 153 195,19 zł

Wysokość pożyczki z NFOŚiGW: 6 963 383,77 zł

Wsparcie Gminy Pińczów: 4 000 000,00 zł

 

Zrealizowany projekt składał się z następujących zadań:

Zadanie 1 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy i przebudowy OŚ w Pińczowie

Zadanie 2 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie studni awaryjnej na terenie ujęcia wody OC Grodzisko w Pińczowie

Zadanie 3 – Dokumentacja projektowa – Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Pińczowie

Zadanie 4 – Dokumentacja projektowa obejmująca stworzenie komputerowego systemu informacji geodezyjnej służącego do zbierania, przechowywania i przetwarzania danych, które mają odniesienie w przestrzeni (GIS)

Zadanie 5 – Dokumentacja projektowa – Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Żwirki i Wigury w Pińczowie

Zadanie 6 – Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji/Aktualizacja Studium Wykonalności Inwestycji

Zadanie 7 – Aktualizacja dokumentacji przetargowej na wybór Inżyniera Kontraktu, wykonawcy systemu GIS oraz wykonawcy prac budowlanych

Zadanie 8 – Inżynier Projektu

Zadanie 9 – Zarządzanie Projektem – koszty osobowe  JRP

Zadanie 10 – Działania informacyjno–promocyjne

Zadanie 11 – Rozbudowa i przebudowa OŚ w Pińczowie

Zadanie 12 – Wykonanie studni awaryjnej na terenie ujęcia wody OC Grodzisko w Pińczowie

Zadanie 13 – Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Pińczowie

Zadanie 14 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Pińczowie ul. Żwirki i Wigury

Zadanie 15 – Stworzenie komputerowego sytemu informacji geodezyjnej służącego do zbierania, przechowywania i przetwarzania danych, które mają odniesienie w przestrzeni (GIS)

 

Zadanie 16 – Rezerwa inwestycyjna

 

Podstawowe cele realizacji inwestycji:

·        poprawa stanu środowiska naturalnego;

·        poprawa warunków życia mieszkańców miasta;

·        rozwój turystyki oraz usług, wzrost znaczenia miasta w regionie.

Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy poziomem skanalizowania na terenie aglomeracji oraz poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód
i gleby poprzez dostosowanie jakości ścieków odprowadzanych do środowiska oraz zwiększenie liczby osób podłączonych do ulepszonego systemu oczyszczania ścieków  komunalnych.
Stworzyła możliwość korzystania z dobrej jakościowo wody kolejnym odbiorcom, a także zabezpieczenie zasilania wodociągu Pińczów.

 


Kalendarium:

 

20.04.2017 - została podpisana umowa między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wodociągami Pińczowskimi na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów”. Umowę podpisali ze strony NFOŚiGW Prezes Zarządu p. Kazimierz Kujda oraz Pełnomocnik, p.o. Głównego Księgowego p. Janusz Topolski, a Wodociągi Pińczowskie reprezentowali Prezes Zarządu p. Andrzej Głogowiec oraz Prokurent p.  Zdzisław Chrobot. 12.09.2017 – 12 września 2017 zawarto umowę na „Nadzór inwestorski nad inwestycją rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Pińczowie” z firmą Collect Consulting Spółka Akcyjna

12.03.2018 – 12 marca 2018 zawarto umowę na „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Pińczowie” z firmą INSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA

14.05.2018 – 14 maja 2018 zawarto umowę na „Wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji oraz zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną” z firmą Esri Polska

20.03.2018 – protokołem przekazania placu budowy rozpoczęto roboty budowlane

31.01.2020 – sporządzono protokół odbioru końcowego

 

25.06.2020 – odbyło się uroczyste oddanie do eksploatacji „nowej” oczyszczalni ścieków. W uroczystym otwarciu uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, poseł Krzysztof Lipiec, burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak, wiceburmistrz Beata Kita, Starosta Pińczowski, samorządowcy z regionu, projektanci i wykonawcy zadania. Zgromadzonych gości powitał Prezes Zarządu „Wodociągów Pińczowskich”  pan Andrzej Głogowiec. Nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. 

 

Informacja  i promocja

 Ulotka promocyjna wrzesień 2017

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/17402,Otwarcie-oczyszczalni-sciekow-w-Pinczowie.html

https://pinczow.naszemiasto.pl/oficjalnie-zakonczyla-sie-modernizacja-oczyszczalni-sciekow/ar/c1-7781318

http://pinczow.com.pl/aktualnosci/wpis/oczyszczalnia-sciekow-w-pinczowie-bedzie-modernizowana

http://pinczow.com/2017/04/21/oczyszczalnia-sciekow-pinczowie-bedzie-modernizowana/

https://kielce.tvp.pl/30191522/pinczow-stawia-na-ekologie-i-nowoczesnosc

http://www.tvswietokrzyska.pl/pinczow/wiadomosci/pinczow/item/21947-oczyszczalnia-sciekow-w-pinczowie-bedzie-modernizowana.html

http://www.tvswietokrzyska.pl/pinczow/wiadomosci/pinczow/item/22203-oczyszczalnia-sciekow-zostanie-zmodernizowana.html

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/a/oczyszczalnia-sciekow-w-pinczowie-do-modernizacji-podpisano-umowe-na-prawie-24-miliony-zlotych,13023109/

http://pinczow.com.pl/aktualnosci/wpis/bedzie-przebudowa-oczyszczalni-w-pinczowie

https://pinczow.com/2018/03/19/bedzie-przebudowa-oczyszczalni-pinczowie/

http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-pinczowski/item/26334-powstanie-ekologiczna-oczyszczalnia-sciekow-w-pinczowie.html

 

 

 Zgłaszanie nieprawidłowości

Dbając o etyczny, jawny i przejrzysty sposób realizacji projektu, Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła i udostępniła specjalne narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Zgłoszenia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć można dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza lub przesłać na adres mailowy dostępny pod linkiem:

·         www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów
tel/fax: (41) 357-55-46
email: biuro@wodociagipinczowskie.net
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.