OGŁOSZENIE

Zawiadamiamy mieszkańców zamieszkałych w miejscowości: 
Kopernia od numeru domu 72ad do numeru 72c wraz z numer 89,
że w dniu 15.09.2022r. (czwartek) w godzinach od 9:00  do  13:00  wystąpi przerwa w dostawie wody
spowodowana pracami wykonywanymi przez firmę „BAZKAN” z Buska-Zdroju.

 Za zaistniałe uciążliwości przepraszamy.

 

 

ZAWIADOMIENIE

dla mieszkańców Pińczowa zamieszkałych przy ulicach:
11-go Listopada, Szarych Szeregów, os. Nowy Świat, Szkolna, Wdowia, Legionistów, Kościuszki, Floriańska,
Pl. Wolności, Krótka, Pałęki, Dygasińskiego, 3-go Maja, Grodziskowa, Żwirki i Wigury, Piłsudskiego.

W nawiązaniu do ogłoszenia dot. wystąpienia przerwy w dostawie wody w dniu 07.09.2022r. w godzinach od 8ºº do 15ºº informujemy,
że wystąpiła konieczność usunięcia awarii w godzinach nocnych. 

W związku z powyższym informujemy, że awaria została usunięta, a przerwa w dostawie wody w podanych godzinach jest nieaktualna.

 

Za zaistniałe uciążliwości przepraszamy.

 

Zawiadamiamy mieszkańców Pińczowa zamieszkałych w ulicach:
11-go Listopada, Szarych Szeregów, os. Nowy Świat, Szkolna, Wdowia, Legionistów, Kościuszki, Floriańska,
Pl. Wolności, Krótka, Pałęki, Dygasińskiego, 3-go Maja, Grodziskowa, Żwirki i Wigury, Piłsudskiego 

że w dniu 07.09.2022 r., w godzinach od 800 do 1500  wystąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami remontowymi.

Za zaistniałe uciążliwości przepraszamy.

 

Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci terenu miasta Pińczów 2022 r. II

Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci terenu gminy Pińczów 2022 r. II

 

 

O G Ł O S Z E N I E
Zawiadamiamy mieszkańców wsi Borków,
że z poniedziałku na wtorek, tj. z 18.07.2022r. na 19.07.2022r. w godzinach od 21:00  do  7:00
wystąpi przerwa w dostawie wody spowodowana koniecznością wykonania prac konserwacyjnych.
Za zaistniałe uciążliwości przepraszamy.

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiamy mieszkańców zamieszkałych w miejscowości: 
BYCZÓW 
że w dniu 07.07.2022r. (czwartek) w godzinach od 8:30  do  12:00  wystąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami remontowymi.
Za zaistniałe uciążliwości przepraszamy

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiamy mieszkańców wsi Borków, że w dniu 22.06.2022r. 
w godzinach od 800  do  1500  wystąpi przerwa w dostawie wody spowodowana koniecznością wykonania prac konserwacyjnych.
 Za zaistniałe uciążliwości przepraszamy.

 

INFORMACJA

„Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, iż z dniem 1 czerwca 2022 roku zaczęła świadczyć usługi wywozu nieczystości płynnych na terenie miasta i gminy Pińczów wozem asenizacyjnym o pojemności 10 m³ na podwoziu samochodu DAF. Wywóz nieczystości należy zgłaszać w siedzibie Spółki pod numerem telefonu (41) 357-55-46 w godzinach od 7ºº do 15ºº.

Uchwałą nr 1/05/2022 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie ustalenia stawki za wywóz nieczystości płynnych za pomocą wozu asenizacyjnego stanowiącego  własność Spółki Wodociągi Pińczowskie 

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiamy mieszkańców ul. Grodziskowa, ul. Podgórze

że w dniu 06.05.2022 r. ( Piątek) w godzinach od 8.00  do 12.00  wystąpi przerwa w dostawie wody spowodowana koniecznością wykonania prac konserwacyjnych 

 Za zaistniałe uciążliwości przepraszamy.


O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiamy mieszkańców miejscowości Borków

że w dniu 10.05.2022 r.( Wtorek) w godzinach od 8.00  do  24.00  wystąpi przerwa w dostawie wody spowodowana koniecznością wykonania prac konserwacyjnych. 

Za zaistniałe uciążliwości przepraszamy. 

 

W dniach 01.05.2022r. i 03.05.2022r. Targowice Miejskie i Giełda będą nieczynne


UWAGA!!!INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO PIŃCZÓW

UWAGA!!!DECYZJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO PIŃCZÓW

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Pińczów

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Skowronno Dolne

Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci
z terenu Gminy Pińczów 2022 r. 

Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci
z terenu miasta Pińczów 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/407/2022 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 17 marca 2022 r. 
w sprawie przyznania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
(na okres 3 lat) na terenie gminy Pińczów

INFORMACJA

 Spółka „Wodociągi Pińczowskie” informuje, że od 17.02.2022r wchodzi w życie Uchwała nr XXXVII/401/2022 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2022r., 
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu


Uchwała nr XXXVII/401/2022 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2022 r.,Harmonogram odbioru odpadów z miasta Pińczów 2022 r.

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Pińczów 2022 r.

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Pińczów - trudne dojazdy 2022 r.

 

  INFORMACJA

    Spółka „Wodociągi Pińczowskie” informuje, że zgodnie z Uchwałą 

nr XXXVI/391/2021 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2021r., 

od 25.01.2022r. w dniach działalności handlowej na targowicy miejskiej

tj.: wtorek, piątek, niedziela – giełda rolna,

nie pobiera się opłaty targowej na targowisku przy ul. Targowej.

Uchwała nr 2/12/2021 Zarządu Spółki "Wodociągi Pińczowskie" Spółka z o.o. z dnia 16.12.2021 r.
w sprawie zmiany stawek opłaty eksploatacyjnej za korzystanie z obiektów i urządzeń zlokalizowanych na targowiskach oraz innych usług świadczonych przez prowadzącego targowiska w Pińczowie

Uchwała nr 1/12/2021 z dnia 15.12.2021 r. Prezesa "Wodociągi Pińczowskie" Sp. z o.o. w Pińczowie
w sprawie cennika świadczonych usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od przedsiębiorców 
z terenu miasta i gminy Pińczów

.

Harmonogramu zbiórki odpadów z terenu gminy  Pińczów - 01-02 2022 r.

Harmonogramu zbiórki odpadów z terenu miasta Pińczów - 01-02 2022 r.

Harmonogramu mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z terenu gminy  Pińczów

Harmonogramu mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z terenu miasta Pińczów 

Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Pińczów - informacja 

Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Pińczów - decyzja

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiamy mieszkańców Pińczowa zamieszkałych w ulicach: 
REDUTY MŁAWSKIEJ, WIOSENNA, ŁĄKOWA, KLUKA że w dniu 04.10.2021 r. w godzinach od 12:00  do  13:00
wystąpi przerwa w dostawie wody spowodowana koniecznością wykonania prac konserwacyjnych.

Za zaistniałe uciążliwości przepraszamy.

 

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Pińczów

Wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Batalionów Chłopskich

Uchwała nr 1/07/2021 w sprawie ustalenia ceny ścieków dowożonych

Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Młodzawy Duże

Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Byczów - Kozubów

Informacja w sprawie dostaw wody pitnej dla mieszkańców miejscowości
Młodzawy Duże i Młodzawy Małe
tel.  605-850-639 lub 663-925-742 

Warunkowa przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Byczów - Kozubów

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Aleksandrów - Byczów

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Młodzawy Duże

Harmonogramu mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z terenu gminy  Pińczów 

Rozporządzenie nr 6 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 5 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw lub pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego

Harmonogramu mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z terenu miasta Pińczów 

Rozporządzenie nr 5 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów,
wystaw lub pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego

Harmonogram odbioru odpadów z miasta Pińczów 2021 r.

Harmonogram odbioru odpadów z gminy pińczów 2021 r.

Harmonogram odbioru odpadów z gminy pińczów 2021 miesiąc marzec

Harmonogram odbioru odpadów z miasta Pińczów + trudne dojazdy     

 

                                                              INFORMACJA

Przypomina się, iż w okresie zimowo-letnim montaż/demontaż oraz wymiana uszkodzonego wodomierza odbywa się
zgodnie z obowiązującym cennikiem pracy i świadczonych przez Spółkę usług

 

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Pińczów w 2021 r. 

Wodociąg Skowronno Dolne - Decyzja o przydatności wody do spożycia przez ludzi

Wodociąg Marzęcin - Decyzja o przydatności wody do spożycia przez ludzi

Zarząd Spółki „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników Spółki od dnia 02.11.2020r do 30.11.2020r wstrzymuje bezpośrednie odczyty liczników wodomierzy przez pracowników Spółki.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o podawanie w formie telefonicznej , sms lub e-mail stanu licznika celem umożliwienia wystawienia bieżącej faktury Vat.

Wskazanie stanu licznika  mieszkańcy wymienionych poniżej ulic oraz sołectw Gminy Pińczów powinni przekazać

do 14.11.2020r.

 

Pińczów:  Chruścice, Podłęże, Szczypiec, Brzeście, 1Maja, Podgórze, Jagiełły, Oleśnickiego, K.Wielkiego, Plac Wolności, Legionistów. Nowowiejska, W. Witosa.

Gmina Pińczów : Winiary, Gaik, Zagość Stara, Zagość Nowa, Wola Zagojska Dolna i Górna, Oś Gacki, Leszcze, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Marzęcin, Bogucice Pierwsze Szosa, Zakościele, Stara Wieś, Skałki, Pasturka Krzywda.

- kontakt telefoniczny pod numerami:       785 198 734

                                                                  41 357 2033

                                                                  41 357 5546

                                                                  887 103 107

                                                                  887 103 105

- za pośrednictwem SMS pod numer 785 198 734, 887 103 107, 887 103 105.  SMS można wysyłać prze całą dobę , czyli także poza godzinami pracy Spółki.

 Brak możliwości odczytu wodomierza i podania  w określonym terminie tj. do 14.11.2020r. spowoduje naliczenie średniego zużycia wody zgodnie z  § 6  pkt. 2 zawartej Umowy na dostawę wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.

W miarę możliwości, prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny rachunek.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiamy mieszkańców ulic: Kamieniarskiej, Ariańskiej, Cichej, Spokojnej i Nowej w Pińczowie

że w dniu 2 listopada 2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody, spowodowana koniecznością usunięcia awarii.

Za zaistniałe uciążliwości przepraszamy

 

Działania naprawcze podjęte w celu przywrócenia przydatności wody do spożycia przez ludzi z ujęć Skowronno Dolne
i Marzęcin

Informacja dla odbiorców wody z ujęcia Marzęcin o warunkowej przydatności wody do spożycia

Informacja dla odbiorców wody z ujęcia Skowronno braku przydatności wody do spożycia 

Kasa Spółki nieczynna do odwołania.

W związku z ogłoszeniem na terenie powiatu pińczowskiego strefy żółtej (wzrost liczby zachorowań na COVID 19),
w miarę możliwości prosimy o dokonywanie płatności przelewem poprzez system bankowości elektronicznej.

 

          W związku z panującą epidemią koronawirusa w naszym kraju informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas wizyty w naszej Spółce.

Informujemy, że mimo wyjątkowej sytuacji w powiecie pińczowskim, wszystkie działy są otwarte. 

Dla zwiększenia ochrony w naszych Klientów i pracowników zmieniliśmy organizację naszej pracy tak, aby w tym trudnym czasie zapewnić Państwu możliwość załatwiania wszystkich niezbędnych spraw przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa obu stron.  

 

Działania jakie podjęliśmy to m.in.: 

1.Rezygnacja z podawania ręki podczas powitania pracowników i klientów.

2.Zapewnienie klientom dostępu do płynów dezynfekujących dłonie.

3.Wyposażenie kasy i sekretariatu w specjalne szyby ochronne.

4.Wyposażenie pracowników Spółki w przyłbice ochronne,  maseczki i rękawice.

5.Dezynfekcja klamek 1 raz na godz.

5.Ograniczenie formy płatności w kasie, poprzez wystawianie e-faktur. 

6.Interesanci są przyjmowani do poszczególnych działów po 1 osobie, 

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu z pracownikiem działu lub uzgodnieniu ustnym przy wejściu do biura z zachowaniem wszystkich koniecznych środków ostrożności. 

7.Zasada oczekiwania w kolejce do biura w odstępie min. 1,5 m.

8.Wnioski i dokumenty można przesyłać pocztą elektroniczną na dedykowany adres e-mail lub pocztą tradycyjną bądź wrzucić do skrzynki znajdującej 

się w budynku Spółki.


Kasa Spółki  
czynna w godzinach od 8:00 do 13:00

W związku z ogłoszeniem na terenie powiatu pińczowskiego strefy żółtej
(wzrost liczby zachorowań na COVID 19),
w miarę możliwości prosimy o dokonywanie płatności przelewem poprzez system bankowości elektronicznej.


Zmiany w zasadach obsługi interesantów 

 

 

                                                                 INFORMACJA

Zarząd Spółki „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników Spółki od dnia 01.06.2020r do 30.06.2020r wstrzymuje bezpośrednie odczyty liczników wodomierzy przez pracowników Spółki.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o podawanie w formie telefonicznej , sms lub e-mail stanu licznika celem umożliwienia wystawienia bieżącej faktury Vat.

Wskazanie stanu licznika  mieszkańcy wymienionych poniżej ulic oraz sołectw Gminy Pińczów powinni przekazać do 15.06.2020r.

Pińczów:  Reduty Mławskiej, Armii Krajowej, Średnia, Grodziskowa, 3 Maja, 

Gmina Pińczów : Włochy, Skowronno Dolne, Borków, Szarbków, Uników, Bogucice Parcela Zakamień, Pasturka, Młodzawy Duże, Młodzawy Małe,   Bugaj, Zakrzów, Kopernia.

- kontakt telefoniczny pod numerami: 785 198 734

                                                              41 357 2033

                                                              41 357 5546

                                                              887 103 107

                                                              887 103 105

- za pośrednictwem SMS pod numer 785 198 734, 887 103 107, 887 103 105. SMS można wysyłać prze całą dobę , czyli także poza godzinami pracy Spółki.

 Brak możliwości odczytu wodomierza i podania  w określonym terminie tj. do 15.06.2020r. spowoduje naliczenie średniego zużycia wody zgodnie z  § 6  pkt. 2 zawartej Umowy na dostawę wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.

W miarę możliwości, prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny rachunek. 

 

 

                                                                      INFORMACJA

Z dniem 05.05.2020r. „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o.  w Pińczowie wznawiają działania placu targowego przy ul. Targowej.

Informujemy, iż sprzedający i kupujący są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Przypominamy o obowiązku noszenia masek ochronnych i rękawic jednorazowych, właściwą higieną i dezynfekcją rąk, oraz zachowanie bezpiecznej odległość pomiędzy osobami.

Apelujemy o przemyślane zakupy i możliwie najkrótszy czas przebywania na terenie placu targowego

                                                                       INFORMACJA

Zarząd Spółki „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników Spółki od dnia 01.05.2020r do 31.05.2020r wstrzymuje bezpośrednie odczyty liczników wodomierzy przez pracowników Spółki.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o podawanie w formie telefonicznej , sms lub e-mail stanu licznika celem umożliwienia wystawienia bieżącej faktury Vat.

Wskazanie stanu licznika  mieszkańcy wymienionych poniżej ulic oraz sołectw Gminy Pińczów powinni przekazać do 15.05.2020r.

Pińczów:  1 Maja, Jagiełły, Plac Wolności, Nowowiejska.

Gmina Pińczów : Chruścice, Podłęże, Szczypiec, Brzeście, Winiary Gaik, Wola Zagojska Górna, Wola Zagojska Dolna, Stara Zagość, Nowa Zagość, Leszcze, Gacki Osiedle, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Marzęcin, Bogucice Pierwsze Szosa, Bogucice Stara Wieś, Pasturka Krzywda

- kontakt telefoniczny pod numerami: 785 198 734

                                                              41 357 2033

                                                              41 357 5546

                                                              887 103 107

                                                              887 103 105

- za pośrednictwem SMS pod numer 785 198 734, 887 103 107. SMS można wysyłać prze całą dobę , czyli także poza godzinami pracy Spółki.

 Brak możliwości odczytu wodomierza i podania  w określonym terminie tj. do 15.05.2020r. spowoduje naliczenie średniego zużycia wody zgodnie z  § 6  pkt. 2 zawartej Umowy na dostawę wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.

 

W miarę możliwości, prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny rachunek.

                                                                       INFORMACJA

W OKRESIE OD 14.04.2020 R. DO ODWOŁANIA KASA SPÓŁKI BĘDZIE NIECZYNNA 

WNOSI SIĘ O DOKONYWANIE PŁATNOŚCI PRZELEWEM POPRZEZ SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ.

                                                                        INFORMACJA

„Wodociągi Pińczowskie”informują, że osoby sprzedające i kupujące na targu warzywnym przy ul. Republiki Pińczowskiej oraz na giełdzie rolnej przy ul. Targowej są zobowiązane do zakrycia ust i nosa za pomocą maski ochronnej, chusty, szalika lub innego zabezpieczenia. Osoby bez wyżej wymienionych zabezpieczeń nie będą wpuszczane na teren targu i giełdy rolnej.

 

                                                                        UWAGA !

„Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w Pińczowie informuje,
że z powodu zagrożenia epidemicznego odbiór odpadów zmieszanych odbywać się będzie tylko raz w miesiącu
tj. w pierwszym terminie obowiązującego harmonogramu,  do odwołania.

 

                                                                        Informacja

W związku z apelem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.03.2020r. informujemy, że z dniem 31.03.2020r. przywracamy działalność handlową na targowicy miejskiej przy ul. Republiki Pińczowskiej wyłącznie dla handlujących produktami żywnościowymi.

Przypominamy, że zgodne z zaleceniami  Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

z dnia 25.03.2020r., w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, handlujących obowiązują następujące zasady korzystania z targowicy miejskiej:

1. Należy stosować właściwą higienę rąk.

2. Należy stosować higienę kaszlu i oddychania.

3. Należy stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością.

4. Należy ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą.

5. Należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra).

Apelujemy do kupujących  o możliwie najkrótszy czas przebywania na terenie targowicy miejskiej.

Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych środków ochrony osobistej.

Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

 

 

                                                                         APEL !!!

                                         DLA KORZYSTAJĄCYCH Z GIEŁDY ROLNEJ

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii apelujemy do handlujących 

o korzystanie z giełdy rolnej tylko i wyłącznie w godzinach jej otwarcia 

tj. 500 – 1100. Wcześniejsze przyjazdy i ustawianie samochodów przy 

ul. Targowej mogą narazić handlujących na odpowiedzialność karną.

Zgodnie z zaleceniami  Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 25.03.2020r. handlujących obowiązują następujące zasady korzystania z targowisk i giełd rolnych:

1. Należy stosować właściwą higienę rąk.

2. Należy stosować higienę kaszlu i oddychania.

3. Należy stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie 

i z pełną świadomością.

4. Należy ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą.

5. Należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra).

Apelujemy o możliwie najkrótszy czas przebywania na terenie giełdy rolnej.

Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych środków ochrony osobistej.

Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

 

 

 

                                                                        INFORMACJA

Zarząd Spółki „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników Spółki od dnia 01.04.2020 do 30.04 2020 r. wstrzymuje bezpośrednie odczyty liczników wodomierzy przez pracowników Spółki.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o podawanie w formie telefonicznej , sms lub e-mail stanu licznika celem umożliwienia wystawienia bieżącej faktury Vat.

Wskazanie stanu licznika  mieszkańcy wymienionych poniżej ulic oraz sołectw Gminy Pińczów powinni przekazać do 15.04.2020r. 

- kontakt telefoniczny pod numerami: 

785 198 734       

41 357 2033

41 357 5546

887 103 107       

887 103 105

Pińczów: 

Bednarska-Górna, Wesoła, Kluka, Podemłynie, Zacisze, Pałęki, Piłsudskiego, Kościuszki, Floriańska, Dygasińskiego, Krótka, Nowy Świat, Polna, Klasztorna, Batalionów Chłopskich, Żwirki i Wigury, 11 Listopada, Szarych Szeregów. Sołectwo: Skowronno Górne

- kontakt telefoniczny pod numerami: 

785 198 734

41 357 2033

41 357 5546

887 103 107

887 103 105

Gmina Pińczów:

Gacki Wieś, Grochowiska, Aleksandrów, Byczów, Mozgawa, Skrzypiów, Kozubów, Zagorzyce, Zawarża, Sadek, Orkanów, Kowala, Chrabków, Chwałowice.                                                         

- za pośrednictwem SMS pod numer:                                                                                   

785 198 734

887 103 107

887 103 105                                                                 

 

SMS można wysyłać prze całą dobę , czyli także poza godzinami pracy Spółki.

Brak możliwości odczytu wodomierza i podania  w określonym terminie tj. do 15.04.2020r. spowoduje naliczenie średniego zużycia wody, zgodnie z  § 6  pkt. 2 zawartej Umowy na dostawę wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.

W miarę możliwości, prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny rachunek.

                                                                                                                                                                   Zarząd Spółki

 

 

                                                                        INFORMACJA

„Wodociągi Pińczowskie” informują, że Targowice Miejskie przy ul. Republiki Pińczowskiej ul. Targowej od dnia 17.03.2020r. będą nieczynne do odwołania.

 

                                                                        INFORMACJA

 „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. informuje, że zbiórka wielkogabarytów według harmonogramu zostaje zawieszona do odwołania.

                                                                        INFORMACJA

Zarząd Spółki „Wodociągi Pińczowskie” zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie  przywożenia odpadów selektywnych i wielkogabarytowych na punkt PSZOK  przy ul. Republiki Pińczowskiej 10.

 

                                                                        INFORMACJA

Zarząd Spółki „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników Spółki od dnia 12.03.2020r do 31.03 2020r wstrzymuje bezpośrednie odczyty liczników wodomierzy przez pracowników Spółki.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o podawanie w formie telefonicznej , sms lub e-mail stanu licznika celem umożliwienia wystawienia bieżącej faktury Vat.

Wskazanie stanu licznika  mieszkańcy wymienionych poniżej ulic oraz sołectw Gminy Pińczów powinni przekazać do 31.03.2020r.

Pińczów:
Reduty Mławskiej , Wiosenna, Kwiatowa, Zachodnia, Mirowska, Armii Krajowej,  Republiki Pińczowskiej , Złota,  Słabska , Spółdzielcza, Średnia , Ariańska , Cicha, Spokojna, Kamieniarska, Nowa, Grodziskowa, 3 Maja ,  Łąkowa, Malinowa, Kwiatowa 

Gmina Pińczów:
Włochy , Skowronno Dolne, Borków, Szarbków, Uników, Bogucice Parcela Zakamień, Pasturka, Młodzawy Duże, Młodzawy Małe, Bugaj, Zakrzów, Kopernia.

- kontakt telefoniczny pod numerami: 785 198 734

                                                               41 357 2033

                                                               41 357 5546

                                                               887 103 107

                                                               887 103 105

- za pośrednictwem SMS pod numer 785 198 734, 887 103 107, 887 103 105 . 
SMS można wysyłać prze całą dobę , czyli także poza godzinami pracy Spółki.

 Brak możliwości odczytu wodomierza i podania  w określonym terminie tj. do 31.03.2020r. spowoduje naliczenie średniego zużycia wody,
zgodnie z  § 6  pkt. 2 zawartej Umowy na dostawę wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.

W miarę możliwości, prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny rachunek.

INFORMACJA o wstrzymaniu odczytów wodomierzy

 Harmonogram odbioru odpadów z gminy Pińczów w 2020 r. 
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Złota w 2020 r.

 
UWAGA!!! INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW GIEŁDY ROLNEJ W PIŃCZOWIE

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Złota w 2019 r.

Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z terenu gminy Pińczów

Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z terenu Gminy Złota 2019

  

„WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE” Sp. z o.o. informują, że od lipca 2017 r. został wprowadzony SIMP
(System Identyfikacji Masowych Płatności),
który spowodował zmianę numerów rachunków bankowych, na które należy uiszczać opłaty za korzystanie z wody
i odprowadzanie ścieków.  Prosimy o dokonywanie wpłat na numery  rachunków podane na fakturach.
Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów
tel/fax: (41) 357-55-46
email: biuro@wodociagipinczowskie.net
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.