Kasa Spółki  czynna w godzinach od 8:00 do 13:00

W związku z ogłoszeniem na terenie powiatu pińczowskiego strefy żółtej (wzrost liczby zachorowań na COVID 19),

w miarę możliwości prosimy o dokonywanie płatności przelewem poprzez system bankowości elektronicznej.


Zmiany w zasadach obsługi interesantów 

 

 

                                                                 INFORMACJA

Zarząd Spółki „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników Spółki od dnia 01.06.2020r do 30.06.2020r wstrzymuje bezpośrednie odczyty liczników wodomierzy przez pracowników Spółki.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o podawanie w formie telefonicznej , sms lub e-mail stanu licznika celem umożliwienia wystawienia bieżącej faktury Vat.

Wskazanie stanu licznika  mieszkańcy wymienionych poniżej ulic oraz sołectw Gminy Pińczów powinni przekazać do 15.06.2020r.

Pińczów:  Reduty Mławskiej, Armii Krajowej, Średnia, Grodziskowa, 3 Maja, 

Gmina Pińczów : Włochy, Skowronno Dolne, Borków, Szarbków, Uników, Bogucice Parcela Zakamień, Pasturka, Młodzawy Duże, Młodzawy Małe,   Bugaj, Zakrzów, Kopernia.

- kontakt telefoniczny pod numerami: 785 198 734

                                                              41 357 2033

                                                              41 357 5546

                                                              887 103 107

                                                              887 103 105

- za pośrednictwem SMS pod numer 785 198 734, 887 103 107, 887 103 105. SMS można wysyłać prze całą dobę , czyli także poza godzinami pracy Spółki.

 Brak możliwości odczytu wodomierza i podania  w określonym terminie tj. do 15.06.2020r. spowoduje naliczenie średniego zużycia wody zgodnie z  § 6  pkt. 2 zawartej Umowy na dostawę wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.

W miarę możliwości, prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny rachunek. 

 

 

                                                                      INFORMACJA

Z dniem 05.05.2020r. „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o.  w Pińczowie wznawiają działania placu targowego przy ul. Targowej.

Informujemy, iż sprzedający i kupujący są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Przypominamy o obowiązku noszenia masek ochronnych i rękawic jednorazowych, właściwą higieną i dezynfekcją rąk, oraz zachowanie bezpiecznej odległość pomiędzy osobami.

Apelujemy o przemyślane zakupy i możliwie najkrótszy czas przebywania na terenie placu targowego

                                                                       INFORMACJA

Zarząd Spółki „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników Spółki od dnia 01.05.2020r do 31.05.2020r wstrzymuje bezpośrednie odczyty liczników wodomierzy przez pracowników Spółki.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o podawanie w formie telefonicznej , sms lub e-mail stanu licznika celem umożliwienia wystawienia bieżącej faktury Vat.

Wskazanie stanu licznika  mieszkańcy wymienionych poniżej ulic oraz sołectw Gminy Pińczów powinni przekazać do 15.05.2020r.

Pińczów:  1 Maja, Jagiełły, Plac Wolności, Nowowiejska.

Gmina Pińczów : Chruścice, Podłęże, Szczypiec, Brzeście, Winiary Gaik, Wola Zagojska Górna, Wola Zagojska Dolna, Stara Zagość, Nowa Zagość, Leszcze, Gacki Osiedle, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Marzęcin, Bogucice Pierwsze Szosa, Bogucice Stara Wieś, Pasturka Krzywda

- kontakt telefoniczny pod numerami: 785 198 734

                                                              41 357 2033

                                                              41 357 5546

                                                              887 103 107

                                                              887 103 105

- za pośrednictwem SMS pod numer 785 198 734, 887 103 107. SMS można wysyłać prze całą dobę , czyli także poza godzinami pracy Spółki.

 Brak możliwości odczytu wodomierza i podania  w określonym terminie tj. do 15.05.2020r. spowoduje naliczenie średniego zużycia wody zgodnie z  § 6  pkt. 2 zawartej Umowy na dostawę wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.

 

W miarę możliwości, prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny rachunek.

                                                                       INFORMACJA

W OKRESIE OD 14.04.2020 R. DO ODWOŁANIA KASA SPÓŁKI BĘDZIE NIECZYNNA 

WNOSI SIĘ O DOKONYWANIE PŁATNOŚCI PRZELEWEM POPRZEZ SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ.

                                                                        INFORMACJA

„Wodociągi Pińczowskie”informują, że osoby sprzedające i kupujące na targu warzywnym przy ul. Republiki Pińczowskiej oraz na giełdzie rolnej przy ul. Targowej są zobowiązane do zakrycia ust i nosa za pomocą maski ochronnej, chusty, szalika lub innego zabezpieczenia. Osoby bez wyżej wymienionych zabezpieczeń nie będą wpuszczane na teren targu i giełdy rolnej.

 

                                                                        UWAGA !

„Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w Pińczowie informuje,
że z powodu zagrożenia epidemicznego odbiór odpadów zmieszanych odbywać się będzie tylko raz w miesiącu
tj. w pierwszym terminie obowiązującego harmonogramu,  do odwołania.

 

                                                                        Informacja

W związku z apelem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.03.2020r. informujemy, że z dniem 31.03.2020r. przywracamy działalność handlową na targowicy miejskiej przy ul. Republiki Pińczowskiej wyłącznie dla handlujących produktami żywnościowymi.

Przypominamy, że zgodne z zaleceniami  Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

z dnia 25.03.2020r., w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, handlujących obowiązują następujące zasady korzystania z targowicy miejskiej:

1. Należy stosować właściwą higienę rąk.

2. Należy stosować higienę kaszlu i oddychania.

3. Należy stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością.

4. Należy ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą.

5. Należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra).

Apelujemy do kupujących  o możliwie najkrótszy czas przebywania na terenie targowicy miejskiej.

Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych środków ochrony osobistej.

Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

 

 

                                                                         APEL !!!

                                         DLA KORZYSTAJĄCYCH Z GIEŁDY ROLNEJ

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii apelujemy do handlujących 

o korzystanie z giełdy rolnej tylko i wyłącznie w godzinach jej otwarcia 

tj. 500 – 1100. Wcześniejsze przyjazdy i ustawianie samochodów przy 

ul. Targowej mogą narazić handlujących na odpowiedzialność karną.

Zgodnie z zaleceniami  Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 25.03.2020r. handlujących obowiązują następujące zasady korzystania z targowisk i giełd rolnych:

1. Należy stosować właściwą higienę rąk.

2. Należy stosować higienę kaszlu i oddychania.

3. Należy stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie 

i z pełną świadomością.

4. Należy ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą.

5. Należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra).

Apelujemy o możliwie najkrótszy czas przebywania na terenie giełdy rolnej.

Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych środków ochrony osobistej.

Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

 

 

 

                                                                        INFORMACJA

Zarząd Spółki „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników Spółki od dnia 01.04.2020 do 30.04 2020 r. wstrzymuje bezpośrednie odczyty liczników wodomierzy przez pracowników Spółki.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o podawanie w formie telefonicznej , sms lub e-mail stanu licznika celem umożliwienia wystawienia bieżącej faktury Vat.

Wskazanie stanu licznika  mieszkańcy wymienionych poniżej ulic oraz sołectw Gminy Pińczów powinni przekazać do 15.04.2020r. 

- kontakt telefoniczny pod numerami: 

785 198 734       

41 357 2033

41 357 5546

887 103 107       

887 103 105

Pińczów: 

Bednarska-Górna, Wesoła, Kluka, Podemłynie, Zacisze, Pałęki, Piłsudskiego, Kościuszki, Floriańska, Dygasińskiego, Krótka, Nowy Świat, Polna, Klasztorna, Batalionów Chłopskich, Żwirki i Wigury, 11 Listopada, Szarych Szeregów. Sołectwo: Skowronno Górne

- kontakt telefoniczny pod numerami: 

785 198 734

41 357 2033

41 357 5546

887 103 107

887 103 105

Gmina Pińczów:

Gacki Wieś, Grochowiska, Aleksandrów, Byczów, Mozgawa, Skrzypiów, Kozubów, Zagorzyce, Zawarża, Sadek, Orkanów, Kowala, Chrabków, Chwałowice.                                                         

- za pośrednictwem SMS pod numer:                                                                                   

785 198 734

887 103 107

887 103 105                                                                 

 

SMS można wysyłać prze całą dobę , czyli także poza godzinami pracy Spółki.

Brak możliwości odczytu wodomierza i podania  w określonym terminie tj. do 15.04.2020r. spowoduje naliczenie średniego zużycia wody, zgodnie z  § 6  pkt. 2 zawartej Umowy na dostawę wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.

W miarę możliwości, prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny rachunek.

                                                                                                                                                                   Zarząd Spółki

 

 

                                                                        INFORMACJA

„Wodociągi Pińczowskie” informują, że Targowice Miejskie przy ul. Republiki Pińczowskiej ul. Targowej od dnia 17.03.2020r. będą nieczynne do odwołania.

 

                                                                        INFORMACJA

 „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. informuje, że zbiórka wielkogabarytów według harmonogramu zostaje zawieszona do odwołania.

                                                                        INFORMACJA

Zarząd Spółki „Wodociągi Pińczowskie” zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie  przywożenia odpadów selektywnych i wielkogabarytowych na punkt PSZOK  przy ul. Republiki Pińczowskiej 10.

 

                                                                        INFORMACJA

Zarząd Spółki „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników Spółki od dnia 12.03.2020r do 31.03 2020r wstrzymuje bezpośrednie odczyty liczników wodomierzy przez pracowników Spółki.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o podawanie w formie telefonicznej , sms lub e-mail stanu licznika celem umożliwienia wystawienia bieżącej faktury Vat.

Wskazanie stanu licznika  mieszkańcy wymienionych poniżej ulic oraz sołectw Gminy Pińczów powinni przekazać do 31.03.2020r.

Pińczów:
Reduty Mławskiej , Wiosenna, Kwiatowa, Zachodnia, Mirowska, Armii Krajowej,  Republiki Pińczowskiej , Złota,  Słabska , Spółdzielcza, Średnia , Ariańska , Cicha, Spokojna, Kamieniarska, Nowa, Grodziskowa, 3 Maja ,  Łąkowa, Malinowa, Kwiatowa 

Gmina Pińczów:
Włochy , Skowronno Dolne, Borków, Szarbków, Uników, Bogucice Parcela Zakamień, Pasturka, Młodzawy Duże, Młodzawy Małe, Bugaj, Zakrzów, Kopernia.

- kontakt telefoniczny pod numerami: 785 198 734

                                                               41 357 2033

                                                               41 357 5546

                                                               887 103 107

                                                               887 103 105

- za pośrednictwem SMS pod numer 785 198 734, 887 103 107, 887 103 105 . 
SMS można wysyłać prze całą dobę , czyli także poza godzinami pracy Spółki.

 Brak możliwości odczytu wodomierza i podania  w określonym terminie tj. do 31.03.2020r. spowoduje naliczenie średniego zużycia wody,
zgodnie z  § 6  pkt. 2 zawartej Umowy na dostawę wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.

W miarę możliwości, prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny rachunek.

INFORMACJA o wstrzymaniu odczytów wodomierzy

 Harmonogram odbioru odpadów z gminy Pińczów w 2020 r. 
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Złota w 2020 r.

 
UWAGA!!! INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW GIEŁDY ROLNEJ W PIŃCZOWIE

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Złota w 2019 r.

Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z terenu gminy Pińczów

Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z terenu Gminy Złota 2019

  

„WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE” Sp. z o.o. informują, że od lipca 2017 r. został wprowadzony SIMP
(System Identyfikacji Masowych Płatności),
który spowodował zmianę numerów rachunków bankowych, na które należy uiszczać opłaty za korzystanie z wody
i odprowadzanie ścieków.  Prosimy o dokonywanie wpłat na numery  rachunków podane na fakturach.
Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów
tel/fax: (41) 357-55-46
email: biuro@wodociagipinczowskie.net
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.